NeZeR

Bent u een aanbieder van een zeer energiezuinig renovatieconcept voor gestapelde woningbouw? Dan bent u de pionier die we zoeken!

We willen graag de pioniers die op dit specifieke vlak bezig zijn ondersteuning bieden en een podium geven. Een (bijna) nul-op-de-meter concept voor gestapelde bouw ontwikkelen blijkt in de praktijk geen sinecure, toch!? Door deelname aan categorie 4 van de Duurzaam Bouwen Awards 2016 ontvangt u hulp uw concept te beschrijven en onder de aandacht te brengen, ondersteuning vanuit inhoudelijke NeZeR-verdiepingsessies onder leiding van experts en dingt u mee naar een plaats op het podium van de Duurzaam Bouwen Awards 2016!

Wie zijn wij ?

De gemeenten Rotterdam, Amersfoort, woningcorporatie Portaal, Platform 31 en W/E adviseurs zijn als Nederlandse partners actief in het Europese project NeZeR (= Near Zero Energy Renovation). Samen met Europese partners en dankzij EU-subsidie gaan we op zoek naar kansrijke aanvliegroutes voor zeer energiezuinige renovaties. Een hoge ambitie, met voor Nederland een focus op gestapelde bouw. We betrekken u graag bij dit project.
Kijk voor meer informatie op: www.nezer-project.eu

nezer_logoWaarom meedoen?

De Awards bieden:

  • inhoudelijke ondersteuning
  • kruisbestuiving
  • een (inter)nationaal podium
  • media aandacht in artikelen en films
  • exposure naar potentiele opdrachtgevers