Criteria en beoordeling

Deelnamecriteria

9

Deelnemers stellen desgevraagd de relevante informatie over gepubliceerde projecten ter beschikking aan het jurysecretariaat.

9

De genomineerden en de winnaars werken mee aan het vervaardigen van communicatiemateriaal rondom de Duurzaam Bouwen Awards en geven de organisatie en haar mediapartners toestemming om dit materiaal vrij van rechten te gebruiken.

9

Alle deelnemers stemmen in met het vrije gebruik van beeldmateriaal van gepubliceerde projecten door de organisatie en haar mediapartners.

Beoordelingscriteria

De beoordelingscriteria van de Duurzaam Bouwen Awards zijn als volgt:

9
  1. Bij de inzending is ‘integrale duurzaamheid’ met aantoonbaar resultaat zichtbaar;
  2. De inzending moet opschaalbaar, herhaalbaar en betaalbaar zijn;
  3. Bij de realisatie is samenwerking een doorslaggevende succesfactor;
  4. De inzending is innovatief en vernieuwend;
  5. Bij de realisatie speelde participatie een belangrijke rol.
  6. De inzending moet motiverend en inspirerend zijn door actieve communicatie;

 

Een project kan woningbouw, utiliteit, gebiedsontwikkeling of een grond-, weg- en waterbouw project zijn, en zowel nieuwbouw als verbetering van bestaand. Projecten dienen halverwege 2020 gerealiseerd te zijn. 

Download de uitgebreide beoordelingscriteria

Contact

Partners

Mediapartners