Juryleden

Onderstaand is de jury van de Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards weergegeven.

Esther ’t Hoen is sinds 2018 projectleider circulaire bouweconomie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Focus ligt daarbij op de woning- en utiliteitsbouw. Samen met het ministerie van Infrastructuur en Water wordt bovendien gewerkt aan een circulaire grond- weg –en waterbouw. Esther ’t Hoen heeft zitting in het Transitieteam Circulaire Bouweconomie en de Regieraad van Platform CB’23 (Circulair Bouwen 2023). Tevens is zij beleidsopdrachtgever van de buyer groups Bouw bij PIANOo, het expertisecentrum aanbesteden.

Drs. Robert Koolen MBA is werkzaam als directeur Duurzame Ontwikkeling bij Heijmans. Hij studeerde natuurwetenschappelijke milieukunde (Radboud Universiteit) en bedrijfskunde. Hij werkte als adviseur bij ingenieursbureau Oranjewoud en als senior consultant bij EY. Robert Koolen is tevens voorzitter van de Beleidsadviescommissie Duurzaamheid van Bouwend Nederland, Lid va de commissie Duurzaamheid van de NEPROM, voorzitter van Green Business Club Eindhoven en commissaris bij woningcorporatie Goed Wonen.

Ellen van Bueren is  hoogleraar Management van Stedelijke Ontwikkeling bij de faculteit Bouwkunde van de TU Delft, en vanuit die rol Principal Investigator bij het AMS Instituut in Amsterdam, dagelijks bestuurslid bij de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling en bij het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Sustainability. Ze is daarnaast lid van de raad van toezicht van Cirkelstad, lid van de SER-reflectiecommissie Circulaire Economie en lid van het College van Deskundigen van de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland. In haar onderwijs en onderzoek richt zij zich op sturing, besluitvorming en governance van duurzame stedelijke ontwikkeling.

Karo van Dongen is sinds 2018 lid van de Raad van Bestuur van woningcorporatie Alwel, actief in Roosendaal, Etten-Leur en Breda. Daarvoor was hij als manager en later bestuurder actief bij diverse woningcorporaties. Karo is voorzitter van de Groene Huisvesters. Tussen 2015-2019 was hij bestuurslid van het Netwerk Conceptueel Bouwen. Sinds 2019 is hij tevens lid van de Raad van Toezicht van de Merwelanden, een ouderenzorg-stichting met een kleine eigen vastgoedportefeuille. Ook daarvoor bekleedde hij diverse lidmaatschappen van Raden van Toezicht, met primaire focus op bedrijfsvoering en vastgoed.

Fred Jonker is Fysisch Geograaf (Universiteit Utrecht, 1993) en werkt bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) als coördinator Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving. Hij heeft veel ervaring met beleid én uitvoering van duurzaam bouwen, milieubescherming, circulaire economie en gebiedsontwikkeling. Fred was onder meer programmamanager Klimaat en Energie bij de gemeente Venlo, en projectmanager Overvecht-Noord Aardgasvrij bij de gemeente Utrecht. Sinds enkele jaren is hij tevens docent energietransitie bij de opleiding Master of Pipeline Technology van Avans+.

Contact

Partners