‘thuis stond in februari tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres in Haarlemmermeer volop in de schijnwerpers als winnaar van de Duurzaam Bouwen Award. Alle reden om, in aanloop naar de nieuwe verkiezing, even op de koffie te gaan bij de Eindhovense woningcorporatie. We spreken met Robert Arts, hij is Adviseur Strategie en Coördinator Duurzaamheid van ‘thuis.

Heeft het winnen van de prijs jullie een extra boost gegeven?

Het winnen heeft niet zozeer een extra boost gegeven als wel een bevestiging dat we op de goede weg zijn. We voelen ons beloond voor onze inspanningen. We kunnen dus vol energie verder met ons duurzaamheidsbeleid.

Zou je in een paar zinnen kunnen schetsen hoe ‘thuis haar duurzaam bouwen beleid vormgeeft?

’thuis geeft volgens de principes van The Natural Step invulling aan haar duurzaamheidsbeleid. Dat betekent dat we integraal naar onze projecten kijken. Een concrete doelstelling is dat wij CO2- neutrale woningen willen in 2050. Daarvoor hebben we snelle en rendabele ingrepen gedaan in onze voorraad die nu al een jaar gemiddeld energielabel B heeft. De verdere stappen zijn we nu aan het bestuderen. Nieuwbouw wordt bij ons in principe Nul op de Meter (NOM). Maar woningen in de bestaande voorraad NOM maken is nog een hele uitdaging.

In hoeverre worden jullie bewoners betrokken bij het duurzaamheidsbeleid?

Bewoners worden uiteraard betrokken als wij aan de slag willen in een bepaalde wijk of gebouw. Bij grootschalige projecten hebben zij altijd inspraak in de plannen. En op beleidsniveau praten onze huurdersvertegenwoordiging (Huurdersraad ’thuis) en andere belanghouders mee waar ’thuis haar financiële middelen voor moet inzetten. Duurzaamheid is daarbij een van de mogelijke doelen.

Goed voorbeeld doet volgen: welke tips zou je andere corporaties willen geven om snel stappen te zetten op het gebied van duurzaam bouwen?

Begin aan de basis met maatregelen waarvan je zeker weet dat die resultaat hebben en die ook voordeel opleveren voor de huurders: isolatie en zonnepanelen bijvoorbeeld. En in de nieuwbouw gelijk gaan voor het maximaal mogelijke!

Wie volgt ‘thuis op als winnaar van de Nederlandse Duurzaam Bouwen Award? Inschrijven kan nog tot 9 januari 2019 via deze link