Wim Hazeu, John Nederstigt, Robert Koolen en Andy van den Dobbelsteen nemen zitting in de jury van de Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards. Ze staan voor een prachtige uitdaging: de juryleden beoordelen projecten, gemeenten en woningcorporaties die zich onderscheiden op het gebied van duurzaam bouwen. De Awards worden op 14 februari 2019 uitgereikt tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres in Leeuwarden. De inzendtermijn sluit 9 januari a.s.

Wim Hazeu is sinds 2011 bestuurder van woningcorporatie Wonen Limburg en vice-voorzitter van het dagelijks bestuur van Aedes. Wonen Limburg is deelnemer aan de Groene Huisvesters. Sinds vier jaar is Wim Hazeu tevens lid van de raad van toezicht van de stichting Envida. In de periode 2002-2011 was hij namens Groen Links wethouder van de gemeente Maastricht, met onder andere duurzaamheid in zijn portefeuille.

Robert Koolen is werkzaam als directeur Strategie & Innovatie voor de business units Vastgoed en Woningbouw van bouwbedrijf Heijmans. Daarnaast geeft hij sinds vijf jaar leiding aan het duurzaamheidsprogramma van Heijmans NV. Robert is bovendien voorzitter van de Beleidsadviescommissie Duurzaamheid van Bouwend Nederland en lid van de Raad van Toezicht van VACpunt Wonen.

John Nederstigt is namens D66 al acht jaar wethouder Duurzame Economische Ontwikkeling, Onderwijs en Je ugd in de gemeente Haarlemmermeer. Hij studeerde en woonde geruime tijd in het buitenland, onder meer in de VS, Hong Kong, Rusland en Polen. Vervolgens vervulde hij diverse functies in het bedrijfsleven, waaronder interim-manager bij een bedrijf voor sociale werkvoorziening en projectmanager bij het NKI-Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis.

Andy van den Dobbelsteen is hoogleraar Climate Design & Sustainability aan de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Vanuit die positie geeft hij onderwijs en doet onderzoek op het gebied van duurzaam bouwen, met als kern het klimaatontwerp van gebouwen maar als centrale focus duurzame energiesystemen voor de gebouwde omgeving.