UTRECHT, 1 februari 2016 – Tot op heden zijn de voorbeelden van nul-op-de-meter-renovaties veelal gericht op eengezinswoningen. In hoeverre is een dergelijke aanpak ook voor gestapelde bouw haalbaar en uitvoerbaar? In kader van het Europese NeZeR-project hebben elf pionierende conceptaanbieders zich inmiddels ingeschreven met hun zeer energiezuinig renovatieconcept gestapelde bouw voor de Duurzaam Bouwen Awards. In de derde week van februari zullen de elf bouwers hun innovatieve concepten aan de NeZeR-stuurgroep en een publiek met potentiële opdrachtgevers presenteren in een interactieve bijeenkomst. De NeZeR stuurgroep nomineert drie pioniers voor de Duurzaam Bouwen Awards. De Jury van de Awards velt begin maart het eindoordeel. De winnaar wordt 22 maart bekend gemaakt op Building Holland. Daarnaast kiezen de bezoekers van Buliding Holland uit de 11 inzenders een publieksprijs.

Near Zero Energy Renovation

De gemeenten Rotterdam, Amersfoort, Portaal, Splids en W/E adviseurs zijn als Nederlandse partners actief in het Europese project NEZER (= Near Zero Energy Renovation). Samen met Europese partners en dankzij EU-subsidie gaan we op zoek naar kansrijke concepten voor zeer energiezuinige renovaties. Een hoge ambitie met een focus op gestapelde bouw. NeZeR startte in 2014 en loopt tot 2017.

NeZeR – Slimme maatregelen voor Europese renovatiemarkt

NeZeR promoot de Near Zero Energy Renovation in de Europese renovatiemarkt en doet dit met alle belanghebbende partijen in de bouwketen en financiële sector. Bestaande technische oplossingen die zich in de praktijk hebben bewezen, worden geanalyseerd en gecombineerd tot kant-en-klare renovatieconcepten. Haalbaarheidsstudies benadrukken de business case van Near Zero Energy Renovation tegenover traditionele renovatietechnieken verder. Vervolgens ontwikkelen de partners concrete actieplannen voor de toepassing in 6 Europese steden, waaronder Rotterdam, Amersfoort en Stockholm. Voor de aansluiting met marktpartijen wordt er in elk deelnemend land een ‘nationale cluster’ van stakeholders gevormd. Tijdens netwerkbijeenkomsten worden de renovatieconcepten gedeeld met productaanbieders, gebouweigenaren, financiële instellingen en de lokale overheid. Daarnaast worden institutionele barrières én de oplossingen hiervoor in diverse landen in kaart gebracht, zoals de energieprestatievergoeding in Nederland.

Prijsvraag naar voorbeeld van niaNesto onderdeel van Duurzaam Bouwen Awards

Belangrijk onderdeel vormen de prijsvragen die in de deelnemende landen worden georganiseerd en die uitmonden in een Europese Finale. De opzet van de prijsvraag in Nederland is geïnspireerd op de niaNesto competitie zoals die in 2012 door Portaal is georganiseerd. De NeZeR prijsvraag is ondergebracht in de Duurzaam Bouwen Awards 2016. Het winnende concept zal ook nog in een Europese ronde worden gepresenteerd.

Kansen voor Nederlandse bouwpartijen

Voor Nederlandse bouwpartijen kan NeZeR een uithangbord betekenen om hun zeer energiezuinig renovatieconcept voor gestapelde bouw over het voetlicht te brengen bij opdrachtgevers. Tevens biedt NeZeR met zijn 13 partners uit Zweden, Finland, Nederland, Spanje en Roemenië een ingang op de Europese markt voor Near Zero Energy Renovation.

Meer informatie over NeZeR en de Duurzaam Bouwen Awards is te verkrijgen bij W/E adviseurs: Thijs Kurstjens: kurstjens@w-e.nl; of Erik Alsema alsema@w-e.nl ; 030-6778777

– EINDE

Download persbericht

Contact voor de redactie:

Lineke van Hooijdonk | marketing & communicatie W/E adviseurs | hooijdonk@w-e.nl | 030-677 8777 |

Noot voor de redactie:

NeZeR: www.nezer-project.eu

NiaNesto: www.portaal.nl/niaNesto-Utrecht.aspx

Duurzaam bouwen awards: www.duurzaambouwenawards.nl 

W/E adviseurs is een enthousiast en creatief adviesbureau voor duurzaamheid in bouw, vastgoed en gebiedsontwikkeling. Al ruim 3 decennia. Wij bieden klanten maatwerk in praktisch projectadvies over energie, bouwfysica en duurzaam bouwen & renoveren. Organisaties ondersteunen we van visievorming tot handelen in de dagelijkse praktijk. We ontwikkelen kennis en software die duurzaamheid inzichtelijk, eenvoudig meetbaar en bespreekbaar maakt. Met onze cursussen delen wij onze kennis en inzichten met u. W/E werkt voor en met iedereen met ambitie. W/E adviseurs heeft veel ervaring met het coördineren en bijdragen aan Europese projecten betreffende energie en duurzaam bouwen. Meer informatie: www.w-e.nl

Portaal: Een van de grotere corporaties in Nederland zorgt voor de huisvesting van ruim 56.000 huishoudens in Amersfoort, Soest, Leiden, Arnhem, Rheden, Nijmegen, Utrecht, Nieuwegein, Bunnik en Maarssen. In wijken en buurten in deze gemeenten zorgen de ruim zeshonderd medewerkers voor goede en betaalbare woningen. Portaal voelt zich medeverantwoordelijk voor de veiligheid en orde in de wijk, openbaar groen en sociale samenhang. www.portaal.nl

Splids

Connecting People With Inspired Ideas at Splids!

Gemeente Amersfoort is een stad in ontwikkeling. Door een goede bereikbaarheid en jonge hoogopgeleide beroepsbevolking blijft Amersfoort aantrekkelijk voor bedrijven die zich centraal in Nederland willen vestigen en mensen die in een groene en leefbare stad willen wonen. De komende jaren ligt er een grote opgave om de stad af te bouwen, voldoende (sociale) huurwoningen beschikbaar te houden en de woningvoorraad te verduurzamen. Dat houdt in dat veel opdrachten door marktpartijen worden uitgevoerd, onder meer in publiek-private constructies. www.amersfoort.nl

Gemeente Rotterdam: Als daadkrachtige en innovatieve wereldhavenstad neemt Rotterdam samen met bewoners, bedrijven en instellingen haar verantwoordelijkheid voor een duurzame toekomst. Door zowel de oorzaken en de gevolgen van de klimaatverandering aan te pakken, de luchtkwaliteit te verbeteren en de geluidoverlast te beperken, werkt Rotterdam voortvarend aan het totale duurzaamheiddossier. Door deze unieke aanpak is Rotterdam een inspirerend voorbeeld voor andere steden. De ambities en resultaten op het gebied van milieu, klimaat, energie en water dragen bij aan een groene, schone, gezonde en economisch sterke stad en maken van Rotterdam de duurzaamste wereldhavenstad. www.rotterdam.nl