UTRECHT, 29 juni 2015 – De Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards vinden voor de tweede keer plaats. Het is dé prijs voor organisaties die laten zien wat zij op het gebied van duurzaam bouwen hebben bereikt. Het thema van de Awards in 2016 is de verduurzaming van bestaande voorraad. De Awards worden gedragen door de partners, Bouwend Nederland, VNG, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Duurzaam Gebouwd. De organisatie ligt bij W/E adviseurs en Duurzaam Gebouwd.

Thema 2016: Verduurzaming van bestaande voorraad

Iedereen beseft dat het verduurzamen en toekomstbestendig maken van bestaande woningen en utiliteitsgebouwen momenteel één van de grootste uitdagingen voor de bouw- en vastgoedsector is. Het Energieakkoord is sterk op gericht op het energiezuinig maken van bestaande gebouwen. Daarnaast stimuleert de overheid het creëren van een Circulaire Economie. Ook in de bouwsector, als grootverbruiker van grondstoffen, speelt dit een steeds grotere rol en wordt de noodzaak gezien om het circulair te gaan doen. Doel van de Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards in 2015/2016 is het verkiezen van die organisaties die tot nu toe het beste slagen in het oppakken van deze twee grote uitdagingen en daarin voorbeeldig zijn voor hun sectorgenoten.

De Duurzaam Bouwen Awards 2016: uitreiking in 4 categorieën

In 2016 worden de Duurzaam Bouwen Awards uitgereikt in 4 categorieën.

  • Categorie 1: Gemeente / Regio: beoordeling o.a. op resultaten duurzaam bouwen beleid naar corporaties, commerciële vastgoed sector en particulieren en gerealiseerde duurzame renovatieproject(en) maatschappelijk of ander gemeentelijk vastgoed
  • Categorie 2: Woningcorporatie: beoordeling o.a. op voorbeeldig (regisserend) opdrachtgeverschap en gerealiseerde duurzame renovatieproject(en)
  • Categorie 3: Bouwpartij: beoordeling o.a. op voorbeeldige ketensamenwerking bij ontwikkeling en/of uitvoering en gerealiseerde duurzame renovatieproject(en)
  • Categorie 4: Partij met een Nul-op-de-meter renovatieaanpak voor gestapelde bouw

Lees de volledige beoordelingscriteria.

Beloond worden organisaties met de meest overtuigende integrale aanpak en spraakmakende projectresultaten op het gebied van duurzame renovaties van de bestaande voorraad hebben. Categorie 4 is gelieerd aan het EU project NeZeR, dat internationaal kennis deelt en ontwikkelt over bijna-energieneutrale-gebouwrenovaties (BENG). Voor deze categorie kunnen partijen en/of consortia inschrijven die een energiezuinig renovatieplan voor een bestaand appartementengebouw hebben. Bij alle inzendingen moeten duurzame resultaten aangetoond zijn met een landelijk erkend instrument.

De jury

Bij de samenstelling van de jury is er op gelet om een evenwicht aan te brengen door onafhankelijke organisaties in de sector te vragen om aan te schuiven. De jury zal de genomineerde inzendingen beoordeelden en per categorie één winnaar aanwijzen. Het jurysecretariaat bepaalt de nominaties per categorie uit alle inzendingen. In de 2016 editie wordt de jury van de Duurzaam Bouwen Awards als volgt ingevuld:

DBA2014-16 - kopie

Anke van Hal
MSc, PhD. Professor Nyenrode Business Universiteit en TU Delft; juryvoorzitter

Jos van Dalen

Jos van Dalen
DG Wonen en Bouwen Directie Bouwen, Afdelingshoofd Energiebeleid Gebouwde Omgeving, Ministerie voor Wonen en Rijksdienst (BZK)

Robert Koolen - kopie

Robert Koolen
Voorzitter Beleidsadviescommissie Duurzaamheid Bouwend Nederland 

Lian Merkx

Lian Merkx
Manager Programmateam Energie bij VNG

Dennis Straat - kopie

Dennis Straat
Wethouder gemeente Zaanstad en klimaatambassadeur gebouwde omgeving Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Miriam Sterk

Miriam Sterk
Stuurgroeplid NeZeR, Voorzitter de Bundeling, betrokken als jurylid bij de beoordeling van inzendingen in cat. 4.

Inschrijven en uitreiking Duurzaam Bouwen Awards 2016

Inschrijven kan tot en met 24 januari 2016. Rond 8 februari worden de genomineerde deelnemers bekend gemaakt. Op 22 maart 2016 vindt de uitreiking van de Duurzaam Bouwen Awards plaats tijdens Building Holland in de RAI Amsterdam. Meer informatie en inschrijven: www.duurzaambouwenawards.nl.

– EINDE

Download persbericht (.pdf 378kB)

Contact

Johanna Quelle
marketing & communicatie
E quelle@w-e.nl
T 030 – 677 8772
M 06 – 139 215 70

Noot voor de redactie:

Over de Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards

De Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards belonen de inzet van koplopers. In de editie 2015/2016 ligt de focus op verduurzaming van bestaande voorraad. Volg de Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards ook op Twitter. Meer informatie: www.duurzaambouwenawards.nl

W/E adviseurs

W/E adviseurs is een enthousiast en creatief adviesbureau voor duurzaamheid in bouw, vastgoed en gebiedsontwikkeling. Al ruim 3 decennia. Wij bieden klanten maatwerk in praktisch projectadvies over energie, bouwfysica en duurzaam bouwen & renoveren. Organisaties ondersteunen we van visievorming tot handelen in de dagelijkse praktijk. We ontwikkelen kennis en software die duurzaamheid inzichtelijk, eenvoudig meetbaar en bespreekbaar maakt, waaronder GPR Gebouw. Met onze cursussen delen wij onze kennis en inzichten met u. W/E werkt voor en met iedereen met ambitie. Meer informatie: www.w-e.nl