UTRECHT, 14 maart 2016 – Tot op heden zijn de voorbeelden van nul-op-de-meter-renovaties veelal gericht op eengezinswoningen. In hoeverre is een dergelijke aanpak ook voor gestapelde bouw haalbaar en uitvoerbaar? In kader van het Europese NeZeR-project presenteren elf pionierende conceptaanbieders hun zeer energiezuinig renovatieconcept 22 maart op Building Holland. In een dik half uur ziet en hoort u alles over de state-of-the-art van energierenovaties in gestapelde bouw. De NeZeR stuurgroep nomineerde al eerder drie pioniers voor de Duurzaam Bouwen Awards. Later op de dag vindt de uitreiking van de award aan de prijswinnende pionier plaats.

Near Zero Energy Renovation

De gemeenten Rotterdam, Amersfoort, Portaal, Splids en W/E adviseurs zijn als Nederlandse partners actief in het Europese project NEZER (= Near Zero Energy Renovation). Samen met Europese partners en dankzij EU-subsidie gaan we op zoek naar kansrijke concepten voor zeer energiezuinige renovaties. Een hoge ambitie met een focus op gestapelde bouw. NeZeR startte in 2014 en loopt tot 2017.

NeZeR – Slimme maatregelen voor Europese renovatiemarkt

NeZeR promoot de Near Zero Energy Renovation in de Europese renovatiemarkt en doet dit met alle belanghebbende partijen in de bouwketen en financiële sector. Bestaande technische oplossingen die zich in de praktijk hebben bewezen, worden geanalyseerd en gecombineerd tot kant-en-klare renovatieconcepten. Haalbaarheidsstudies benadrukken de business case van Near Zero Energy Renovation tegenover traditionele renovatietechnieken verder. Vervolgens ontwikkelen de partners concrete actieplannen voor de toepassing in 6 Europese steden, waaronder Rotterdam, Amersfoort en Stockholm. Voor de aansluiting met marktpartijen wordt er in elk deelnemend land een ‘nationale cluster’ van stakeholders gevormd. Tijdens netwerkbijeenkomsten worden de renovatieconcepten gedeeld met productaanbieders, gebouweigenaren, financiële instellingen en de lokale overheid. Daarnaast worden institutionele barrières én de oplossingen hiervoor in diverse landen in kaart gebracht, zoals de energieprestatievergoeding in Nederland.

Prijsvraag naar voorbeeld van niaNesto onderdeel van duurzaam bouwen awards

Belangrijk onderdeel vormen de prijsvragen die in de deelnemende landen worden georganiseerd en die uitmonden in een Europese Finale. De opzet van de prijsvraag in Nederland is geïnspireerd op de niaNesto competitie zoals die in 2012 door Portaal is georganiseerd. De NeZeR prijsvraag is ondergebracht in de duurzaam bouwen awards 2016. Het winnende concept zal ook nog in een Europese ronde worden gepresenteerd.

Kansen voor Nederlandse bouwpartijen

Voor Nederlandse bouwpartijen kan NeZeR een uithangbord betekenen om hun zeer energiezuinig renovatieconcept voor gestapelde bouw over het voetlicht te brengen bij opdrachtgevers. Tevens biedt NeZeR met zijn 13 partners uit Zweden, Finland, Nederland, Spanje en Roemenië een ingang op de Europese markt voor Near Zero Energy Renovation.

Meer informatie over NeZeR en de duurzaam bouwen awards is te verkrijgen bij W/E adviseurs: Thijs Kurstjens: kurstjens@w-e.nl; of Erik Alsema alsema@w-e.nl ; 030-6778777

– EINDE

Download het persbericht hier.